Straddle Carrier
Kapacitet: 35 ton
Straddle Carrier är utformad för att erbjuda en mycket kostnadseffektiv lösning på lagring, distribution och transporter även vid relativt lågt godsflöde. Med en kundanpassad lösning kan Straddle Carrier hantera annat gods än containrar.
 
 
Straddle Carrier
Kapacitet: 35 ton
Straddle Carrier är konstruerad för containerhantering med lågt axeltryck vid full last. Den klarar att lossa/lasta en fullastad container direkt från/till en trailer. Maskinen klarar smala transportvägar och erbjuder bra sikt i alla riktningar.
 
Telefon växel: +46 (0)31 51 30 20  •  Adress: Bleckvarugatan 10  •  SE-417 07 GÖTEBORG