Kundportal
Här finns möjlighet för våra servicekunder att anmäla akuta problem, beställa service samt följa upp vad som blivit utfört på sina truckar.
 
Telefon växel: +46 (0)31 51 30 20  •  Fax: +46 (0)31 51 64 61  •  Besöksadress: Bleckvarugatan 10  •  Box 8834  •  SE-402 71 GÖTEBORG